Equip Directiu

  • Directora: Silvia Vinadé Barcons.

  • Cap d’estudis: Montserrat Casserras Gasol.

  • Secretàri acadèmic: Sergi Quirante Martínez.

  • Coordinadora activitats: Montserrat Vinadé Barcons.