Oferta formativa

1. Aula Infants. Programa de sensibilització musical adreçat als alumnes de 2 a 5 anys, amb l’objectiu de desenvolupar capacitats musicals bàsiques com l’oïda i el ritme a través de la cançó, el joc i les danses.

2. Nivell bàsic. Programa adreçat als alumnes de 6 i 7 anys, amb l’objectiu d’assolir els coneixements bàsics a través del ritme i la pràctica vocal i instrumental.

  • Assignatures: rítmica musical, instrument i cant coral/instrumental Orff.


3. Nivell elemental. Programa adreçat als alumnes a partir de 8 anys i organitzat en quatre nivells. Té per objectiu assolir les habilitats bàsiques amb el propi instrument, amb una metodologia fonamentada en la pràctica vocal instrumental, i els coneixements de llenguatge necessaris.

  • Assignatures:

    • Primer cicle (organitzat en dos nivells): rítmica musical, instrument, cant coral/instrumental Orff, Orquestra Diabòlica/Grup d’Acordions/Grup de Guitarres/Grup de Melòdiques/Grup de Percussió.
    • Segon cicle (organitzat en dos nivells): llenguatge musical, instrument, Orquestra Diabòlica/Grup d’Acordions/Grup de Guitarres/Grup de Melòdiques/Grup de Percussió/JOCC.

4. Nivell mitjà. Programa d’aprofundiment adreçat als alumnes a partir de 12 anys, que ofereix la possibilitat d’adaptar el seu contingut a les pròpies necessitats, inquietuds, preferències i objectius. Es pot escollir entre clàssic o modern.

  • Assignatures del bloc clàssic: llenguatge musical, harmonia clàssica, instrument, banda/JOCC o col·lectiva segons la seva especialitat instrumental.
  • Assignatures del bloc modern: llenguatge musical, harmonia moderna, instrument, banda o col·lectiva segons la seva especialitat instrumental.
  • Assignatures del bloc lliure: instrument, Banda/JOCC o col·lectiva segons la seva especialitat instrumental.


5. Adults. Llenguatge musical, instrument, Coral Sòrissons, música de cambra.

6. Especialitats instrumentals. Acordió, baix elèctric, bateria, clarinet, contrabaix, flauta travessera, fiscorn, guitarra, guitarra elèctrica, piano, piano modern, saxòfon, trombó de vares, trompeta, viola i violí. Els alumnes d’instrument tenen l’opció de tenir pianista acompanyant. Els alumnes que comencen instrument han de marcar dues opcions a la butlleta d’inscripció; s’intentarà respectar al màxim la prioritat de l’alumne/a.

7. Optatives. Acompanyament amb piano, banda, cambra, combos, ensemble de clarinets, flautes travesseres, trompetes i saxòfons, Grup d’Acordions, Grup de Corda Folk, Grup de Gralles, Grup de Guitarra Folk, Grup de Guitarres, Grup de Melòdiques, Grup de Percussió, harmonia clàssica, harmonia moderna, JOCC, llenguatge musical i Orquestra Diabòlica.

  • Tallers. Cor Gòspel (a partir de 12 anys. Taller trimestral), extraescolars a primària, gent gran amb la música, música a l’abast, música a les escoles bressol, música per a nadons (taller trimestral), taller de xaranga (taller mensual).


Les assignatures col·lectives estan supeditades al nombre d’alumnes inscrits.