Linia Pedagògica

L’objectiu de la línia pedagògica de l’Escola Municipal de Música de Súria és donar resposta a la diversitat d’expectatives que genera l’educació musical a la nostra vila, sobre la base d’un model d’innovació metodològica i docent que es tradueix en una pedagogia de grup.

  • Escola activa. El centre es defineix com una escola activa, partint de l’alumne com a eix de la nostra activitat pedagògica, orientada a introduir-lo, orientar-lo i estimular-lo en l’aprenentatge musical.
  • Llengua vehicular. La llengua vehicular de l’Escola és el català, i per tant és utilitzada habitualment en l’activitat docent. El castellà es contempla com a segona llengua. En cas que un/a alumne/a provingui de fora de Catalunya i tingui coneixements de castellà, se li facilitarà l’assimilació de continguts en aquesta llengua i per a aquest/a alumne/a en concret.
  • Arrelament al país. L’Escola Municipal de Música de Súria fomenta l’arrelament al país mitjançant un bon coneixement del món musical tradicional i de les seves cançons, instruments, danses, etcètera. Paral·lelament, també participa en diverses manifestacions culturals, socials i institucionals de la vila.